Om Meg

Rannveig Riddell

Jeg er styremedlem i Refleksologforeningen, en utøverforening for refleksologer som er godkjent av Helsedirektoratet. www.refleksologforeningen.no

Jeg er utdannet tanntekniker, men har i voksen alder skiftet yrke og

utdannet meg til refleksolog ved Medika Nova i Oslo. www.medika-nova.no

I tillegg til refleksologutdanningen har jeg eksamen i medisinsk grunnstudium fra Bjørknes høyskole. www.bjorknes.no/hoyskole

www.refleksologforeningen.no