Hva kan behandles?

Eksempler på hva som kan behandles:

Listen under er kun eksempler på hva vi har god erfaring med å behandle. I tillegg kommer mange andre kroniske og akutte plager og problemer. Ta gjerne kontakt om du lurer på om refleksologi kan hjelpe deg!

 • Allergier og astma
 • Ammeproblematikk
 • Betennelsesproblematikk
 • Blodtrykk (høyt/lavt)
 • Fertilitetsproblematikk (begge kjønn)
 • Hormonell ubalanse
 • Graviditetsplager (bekkenløsning, kvalme, hodepine)
 • Idrettsskader
 • Kjevespenninger
 • Kolikksmerter
 • Luftveisplager
 • Mage- og tarmproblemer
 • Menstruasjonsfortyrrelser
 • Migrene
 • Muskel- og skjelettplager (gamle og nye skader)
 • Nakke/skulderproblemer
 • Nedsatt immunforsvar
 • Ryggproblemer
 • Samsynsproblemer
 • Sengevæting hos barn
 • Stressrelaterte plager
 • Søvnforstyrrelser
 • Urinveisplager
www.refleksologforeningen.no